A A A

Meteo


www.episcopiasalajului.ro

EPISCOPIA SALAJULUI 

Istoricul bisericii parohiale Horoatu Crasnei

Satul și biserica parohială Horoatu Crasnei

"Eu cred că veșnicia s-a născut la sat
Aici orice gând e mai încet
Și inima-ți zvâcnește mai rar
Ca și cum nu ți-ar bate în piept
Ci adânc în pământ undeva."
(Sufletul satului – Goga O.)


Satul Horoatu Crasnei este centru de comună și cuprinde satele Hurez, Șeredeiu și Stârciu. Actualul sat Horoatu Crasnei este rezultatul noii organizări teritorial-administrative prin contopirea cu satul Petenia, de care era despărțit doar de podul de legătură de peste râul Crasna.

Satul are ca primă atestare anul 1213 sub numele de Villa Huruat, în registrul de la Oradea, unde «Rahila din Huruat a învinuit pe Zana de furtul unei securi. Ea s-a sustras probei fierului roșu spunând că l-a învinuit pe Zana pe nedrept». Apare apoi sub felurite denumiri: Terra Huruat (1270), Horvath (1355), Matyas Hurvath, Hortwathi (1870). La început satul era așezat în locul numit Berbeci, pe drumul județean Crasna-Ciucea.

Populația actuală este de aproximativ 1000 de locuitori români, maghiari și rromi. Ocupația de bază a locuitorilor este agricultura, iar un procent de aproximativ 5% lucrează și în alte domenii.

Biserica parohială fost zidită pe cheltuiala credincioșilor, dar și cu un ajutor de la județ – în valoare de 50.000 lei – din cărămidă arsă (s-a ars chiar în sat în anul 1925), începând cu anul 1931, preot fiind Victor Cristea, iar epitrop Nicolae Mândruțiu. Lucrările au fost încheiate în anul 1937.

Biserica are o lungime de 18,40 m, lățimea de 7,40 m și înălțimea în interior, până la boltă, de 6,80 m. Intrarea se face din pridvor în tindă. De aici se intră în pronaos și în naos, acestea alcătuind o singură încăpere. Altarul bisericii este spre răsărit. Tot din tindă se urcă în cor, iar din cor în turnul clopotniță. Turnul este prevăzut cu trei clopote: mare, mijlociu și mic. Clopotul mare a fost turnat în anul 1937. Cel mijlociu provine de la biserica veche și nu se cunoaște anul fabricației. Clopotul mic este tot de la biserica veche și a fost donat de către Roman Filip în anul 1832.
Între anii 1992-1995 a fost renovată complet: s-a tencuit interiorul, s-a pictat în stil bizantin, tehnica „fresco”, s-a pictat iconostasul, s-au executat și montat lambriuri, s-au făcut unele reparații exterioare. Toate cheltuielile au fost suportate de către credincioșii ortodocși (134 familii – 12.000.000 lei vechi). A fost resfințită de către Preasfinția Sa, Dr. Ioan Mihălțan, Episcopul Oradiei, în anul 1995.

În anii 2002-2003 a fost renovată complet în exterior: s-a înlocuit țigla de pe acoperiș cu tablă de aluminiu, s-a tencuit în terasit, s-a realizat încălzirea centrală; toate veșmintele liturgice și obiectele de cult au fost înnoite. Cheltuielile au fost suportate în totalitate de către credincioșii ortodocși (110 familii – 180.000.000 lei vechi), preot fiind Dan Haiduc, iar epitrop domnul Octavian Holhoș. Slujba de resfințire s-a făcut în data de 20 iulie 2003, de către Preasfințitul Părinte Petroniu Florea, Episcopul Sălajului, alături de un numeros sobor de preoți și câteva sute de credincioși.

Preoții parohi ai bisericii au fost:
Victor Cristea, între anii 1911-1945;
Aurel Pop – 1945-1984;
Alexandru Horvat – 1984-1990;
Ioan Coste – 1990-1997;
Dan Haiduc – 1997-2014
Vlad Stânean - 2014-prezent.

Amintim, în cele din urmă, faptul că cel mai important eveniment actual din viața Parohiei și a bisericii noastre este sărbatoarea hramului bisericii, Sf. Prooroc Ilie, pe data de 20 iulie a fiecărui an, când se săvârșește Taina Sf. Maslu de obște, cu participarea mai multor preoți și a numeroși credincioși.

Groupromo Publicitate - Realizare pagini web ,imagine ,publicitate si promovare online www.groupromo.ro