A A A





Meteo






www.episcopiasalajului.ro

EPISCOPIA SALAJULUI



 

Activitatea de asistență socială desfășurată la Parohia Horoatu Crasnei

1. Activitatea de asistență socială
Am demarat serviciul de asistență socială (îngrijire la domiciliu), în cadrul Parohiei noastre, odată cu înființarea Compartimentului de Asistență socială, prin hotărârea Consiliului parohial (P.V. din data de 15.12.2006), începând cu data de 1.01.2007. După ce în prealabil am depus documentația necesară, în luna aprilie am obținut acreditarea, din partea Direcției de Muncă - Sălaj, pentru a desfășura activități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, dependente. Menționăm că până în luna iunie-2007 inclusiv, am funcționat pe bază de voluntariat, iar din luna iulie-2007, prin proiectul “Suntem cu voi”, am beneficiat de finanțare pentru plata unui îngrijitor la domiciliu, din partea Consiliului Județean Sălaj.
În anul 2008, împreună cu alte nouă Parohii din Sălaj, ne-am angajat într-un nou proiect numit: “Parteneriat județean pentru îngrijirea vârstnicilor la domiciliu”, finanțat de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, ce s-a întins pe durata a 14 luni, prin care am avut asigurată o parte din plata salariului pentru un îngrijitor de persoane, până la data de 31.12.2008. Prin același proiect ne-am angajat să menținem activitatea de asistență socială cu același număr de îngrijitori persoane (cel puțin) și același număr de beneficiari (minim), cel puțin trei ani de zile după terminarea finanțării.
În anul 2009, pe proiectul “Bunicii noștri”, am obținut din nou finanțare din partea Consiliului Județean Sălaj, de data aceasta pentru doi îngrijitori la domiciliu. De asemenea, ne-am extins activitatea și în Parohia Ortodoxă Petenia, luând în evidențele noastre și beneficiari din această Parohie. Menționăm faptul că începând cu luna iunie-2009, am încheiat un Acord de parteneriat cu Parohia Ortodoxă Ponița, prin care desfășurăm activități de asistență socială - îngrijire la domiciliu, pentru un număr de 8 beneficiari, având angajat un al treilea îngrijitor în această Parohie, post finanțat tot de către Consiliul Județean Sălaj.
În anul 2010 am revenit asupra proiectului “Suntem cu voi”, îmbunătățindu-l substanțial, obținând finanțare din partea Consiliului Județean Sălaj pentru trei posturi de îngrijitori persoane, două pentru Parohia Horoat și unul pentru Parohia Ponița. De asemenea, am refăcut toată documentația pentru a obține reacreditarea pentru serviciile sociale prestate. Acest lucru s-a materializat în luna iunie, când am primit din partea Agenției pentru prestații sociale, acreditarea pentru a desfășura Serviciu specializat de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente sau semidependente.
În toți acești ani ne-am dezvoltat continuu activitatea, având în prezent încheiate cinci Acorduri de parteneriat (cu DGASPC-Sălaj, CSSPAH-Crasna, Parohia Ortodoxă Ponița, Primăria Horoatu Crasnei și Școala Gimnazială Horoatu Crasnei), patru Contracte de colaborare (cu SC Sandana - Horoat, SC Ortos Prod - Horoat, SC Consim - Crișeni și SC Cariera Almaș - Bălan) și cincisprezece Contracte de voluntariat. Mai adăugăm aici faptul că mare parte din activitatea noastră se desfășoară pe bază de voluntariat (de aici și numărul mare de voluntari), nefiind suficient să asigurăm doar plata salariilor pentru îngrijitorii de persoane, activitatea de îngrijire la domiciliu însemnând numeroase alte angajamente.

2. Lucrătorii sociali: 3 angajați.
Subliniem faptul că toți cei trei angajați pe postul de lucrători sociali, au urmat cursuri de specialitate pentru îngrijirea la domiciliu.

3. Beneficiarii serviciului: 22 persoane vârstnice.

4. Serviciile sociale prestate.
Acordăm beneficiarilor servicii de asistență ce au în vedere:

a) Îngrijire primară ( personală ):
- ajutor pentru igiena corporală;
- îmbrăcare și dezbrăcare;
- transfer și mobilizare;
- hrănire și hidratare;
- ajutor pentru procurarea/prepararea hranei;
- deplasare în interior;
- comunicare;
- activități de menaj etc.
Menționăm că în acești ani, la patru beneficiari, pentru un număr variabil de aproximativ 4-6 luni (în special iarna), am fost nevoiți să acordăm servicii de îngrijire și asistență ce depășeau cu mult prevederile contractuale cu aceștia, întrucât starea lor de sănătate s-a agravat foarte mult, așa încât au necesitat îngrijire și asistență permanente.

b) Asistență în menținerea sănătății:
- menținerea legăturii cu medicul de familie;
- sesizarea acestuia ori de câte ori apar modificări ale stării de sănătate;
- sprijin în administrarea tratamentelor orale prescrise;
- facilitarea unor consultații medicale;
- facilitarea unor servicii medicale primare etc.
Adăugăm aici faptul că majoritatea beneficiarilor nu se descurcă în ceea ce privește administrarea medicamentelor orale, pentru că foarte mulți dintre ei nu le recunosc, așa încât este absolut necesară supravegherea lor când iau aceste medicamente.

c) Socializare și asistență spirituală și psiho-socială:
- menținerea legăturii cu familia;
- facilitarea accesului la reuniuni religioase, spirituale, evenimente ale comunității etc.;
- organizarea timpului liber prin întâlniri cu alte persoane de aceeași vârstă;
- vizionare T.V., presă etc.

În acest an (2013), am desfășurat următoarele activități, specificate și în Cererea de finanțare:

Activitatea 1: Lansarea proiectului.
Acțiuni:
- acțiuni de vizibilitate a proiectului ( comunicat de presă, adunare comunitară etc.);
- constituirea echipei pluridisciplinare (psiholog, asistent social, psihopedagog, asistent medical), care au desfășurat acțiunile de selectare a beneficiarilor și evaluare inițială;
- stabilirea instrumentelor de evaluare a beneficiarilor și de monitorizare a activității îngrijitorilor;

Activitatea 2: Asigurarea lucrătorilor sociali care efectuează serviciile de îngrijire, la domiciliul persoanelor vârstnice.
Acțiuni:
- selectarea personalului, care au fost angajați ca și lucrători sociali (stabilirea criteriilor-condițiilor de angajare, constituirea comisiei de evaluare etc.);
- angajarea/încheierea contractelor de muncă a personelor selectate, întocmirea fișelor de post;

Activitatea 3: Acordarea propriu-zisă a prestațiilor sociale de asistență și îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice.
Acțiuni:
- evaluarea beneficiarilor;
- întocmirea planurilor de îngrijire și asistență pentru fiecare beneficiar;
- încheierea contractului de servicii cu fiecare beneficiar;
- stabilirea programului de lucru a fiecărui îngrijitor;
- întocmirea listelor cu beneficiarii pentru fiecare îngrijitor;
- acordarea propriu-zisă a serviciilor de îngrijire la domiciliu;
- coordonarea și monitorizarea activității de îngrijire la domiciliu;

Activitatea 4: Sprijinirea beneficiarilor prin acordarea, în funcție de nevoi , de sprijin material și diverse servicii și prestații sociale.
Acțiuni:
- selectarea beneficiarilor acestei activități de către echipa de evaluare;
- achiziționarea și furnizarea produselor/serviciilor în funcție de necesitățile fiecărui asistat;
- sensibilizarea comunității;
Această activitate s-a concretizat prin oferirea de alimente și produse de patiserie, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și de Paști.

5. Asistența duhovnicească.
Pentru cei 15 beneficiari din Parohiile Ortodoxe Horoatu Crasnei și Petenia, asistența duhovnicească o acordăm personal și constă în următoarele:
- Efectuarea de vizite periodice (cel puțin o dată pe lună) la domiciliul persoanelor vârstnice beneficiare;
- Mărturisirea și împărtășirea lor ori de câte ori aceștia doresc. Precizăm faptul că șase dintre vârstnici se mărturisesc și se împărtășesc cu regularitate în fiecare primă vinere din lună, iar ceilalți au solicitat până acum acordarea acestor Sfinte Taine de cel puțin două ori pe an;
- Înlesnirea participării beneficiarilor la diferite slujbe, săvârșite în biserică sau în afara lăcașului de cult. În acest sens, cu mașina personală, doamna preoteasă a transportat persoanele aflate în îngrijire, la biserică, în special la sărbătorile mari, sau la alte slujbe (în cimitir, de ziua tuturor morților, la casa unde se săvârșește înmormântarea etc.);
- Comunicarea permanentă cu beneficiarii, îndeosebi cu cei dependenți total de domiciliu, prin mijlocire directă sau prin intermediul telefonului, prin îngrijitori sau alți voluntari ai Parohiei, prin intermediul aparținătorilor legali, prietenilor sau vecinilor;
- Înscrierea tuturor beneficiarilor în pomelnicele din biserică, efectuarea de rugăciuni potrivit nevoilor fiecăruia, pomenirea lor la Sfânta Taină a Maslului de obște etc.;
- Vizitarea beneficiarilor atunci când aceștia se află internați în spital pentru diferite afecțiuni datorate bolilor cronice, vârstei etc.;
- Acordarea de suport emoțional, psihologic și spiritual ori de câte ori este necesar;
- Acordarea ultimei împărtășanii și citirea rugăciunilor din urmă pentru cei ce sunt în pragul morții. Amintim faptul că datorită vârstei înaintate a beneficiarilor noștri, de-a lungul acestor trei ani de activitate, șase dintre ei au ieșit din evidențele noastre prin deces.
Mai trebuie spus faptul că, îndeosebi persoanele vârstnice aflate în îngrijirea noastră care nu au aparținători legali, care nu au pe nimeni, găsesc în persoana preotului un real sprijin la vârsta senectuții, omul de care au cea mai mare nevoie în ultimii ani din viață, prea adesea petrecuți în singurătate, suferință, sărăcie materială sau spirituală.





Groupromo Publicitate - Realizare pagini web ,imagine ,publicitate si promovare online www.groupromo.ro